تسليت مديرعامل و هيات مديره شرکت توکا نيرو به مناسبت درگذشت شهيد سپهبد حاج قاسم سليماني

پيام تبريک هيات مديره و مدير عامل شرکت توکا نيرو سپاهان به انتصاب جناب آقاي مهندس اخوان به سمت مدير عاملي شرکت سرمايه گذاري توکا فولاد

تقدير و تشکر هيات مديره و مدير عامل شرکت توکا نيرو سپاهان از مدير عامل سابق شرکت سرمايه گذاري توکا فولاد

پيام تبريک هيات مديره و مدير عامل شرکت توکا نيرو سپاهان به انتصاب هاي جديد در شرکت سرمايه گذاري توکا فولاد

بازديد جناب آقاي مهندس مظاهري مديريت محترم عامل شرکت توسعه توکا (ساب هلدينگ)

بازديد جناب آقاي مهندس فرجي مديريت محترم منطقه بانک تجارت استان چهار محال و بختياري

آغاز مطالعات اجرايي پروژه گردشگري "ژئوتوريسم" براي اولين بار در کشور

شروع مرمت و بازسازي پروژه سايت گردشگري توکا (توکا نيرو سپاهان)

تصوير پلان اوليه سايت گردشگري توکا

برگزاري جلسه هيأت مديره محترم شرکت توکا نيرو با پيمانکار مرمت و بازسازي سايت گردشگري توکا (توکا نيرو سپاهان)

بازديد اعضاء محترم هيأت مديره شرکت توکا نيرو سپاهان از سايت گردشگري توکا

بازديد مدير عامل محترم شرکت سرمايه گذاري توکا فولاد (هلدينگ) از سايت گردشگري توکا

بازديد مديرکل محترم اداره ميراث فرهنگي استان چهار محال و بختياري از سايت گردشگري توکا (توکا نيرو سپاهان)

بازديد معاونت محترم سرمايه گذاري اداره ميراث فرهنگي استان چهار محال و بختياري از سايت گردشگري توکا (توکا نيرو سپاهان)

عيد قربان مبارک