با شروع مرمت و بازسازي پروژه سايت گردشگري توکا (توکا نيرو سپاهان) ، در تاريخ 96/07/19 جناب آقاي مهندس فرجي مديريت محترم منطقه بانک تجارت استان چهارمحال و بختياري به همراه آقايان قاسمي کارشناس محترم اعتبارات و روشنگر رئيس محترم بانک تجارت شعبه فردوسي شهرکرد از اين مجموعه بازديد نمودند.در اين بازديد آقاي مهندس فرجي خاطر نشان کردند اجراي فعاليتهاي مذکور گامي موثر در شکوفايي منطقه و استان دارد و کمک شاياني به جذب توريست در منطقه مي نمايد.همچنين ايشان استقبال و آمادگي بانک مذکور از طرح گردشگري را با پرداخت تسهيلات بانکي اعلام نمودند.