جناب حاج آقا معتضدي ، جناب آقاي دکتر صافي ، جناب آقاي مهندس مظاهري

انتصاب شايسته  شما سروران گرامي  به عنوان "مديريت عامل شرکت سرمايه گذاري توسعه توکا" ، ”  مديريت نظارت بر عملکرد شرکتها و مجامع  ” و "مديريت واحد سرمايه گذاري توکا فولاد " را  تبريک عرض نموده ، براي شما موفقيت روزافزون و توفيق خدمتگذاري مستمر را از درگاه ايزد منان مسالت مي نمايد