نويد مسرت بخش انتصاب شايسته حضرت عالي را به عنوان مديرعاملي شرکت سرمايه گذاري توکا فولاد تبريک و تهنيت عرض مي نماييم.

از درگاه ايزد منان مزيد توفيقات براي خدمتي سرشار از شور و نشاط مملو از توکل الهي در جهت رشد و شکوفايي توکا فولاد را مسالت داريم